Actueel

 • Informatie Detailhandel Kapelpolder

  26 november − In de gemeente Maassluis zijn afspraken gemaakt over hoe wij met elkaar Maassluis vorm willen geven: waar komen parken, waar komen woningen en welk type woningen, hoe lopen de wegen en uiteraard ook waar vestigen we winkels. In de speciaal voor detailhandel aangewezen winkelgebieden is door de Gemeente Maassluis met geld van u en ons geïnvesteerd zodat ondernemers zich kunnen vestigen en alle Maassluizers op een prettige wijze de winkels kunnen bereiken... Lees verder

 • Probeer ons introductielidmaatschap nu!

  21 november − De betrokkenheid en steun van leden is van onschatbare waarde voor onze partij en ons land. Samen streven we naar een liberaler Nederland. Een Nederland waarin mensen hun eigen leven in vrijheid en in veiligheid kunnen inrichten. Een Nederland waarin we de vrijheid van anderen respecteren, omzien naar elkaar en de helpende hand uitsteken naar mensen die dat werkelijk nodig hebben. Lees verder

 • Dag van de Ondernemer!

  20 november − ONDERNEMERS BEDANKT! Vandaag is het de Dag van de Ondernemer. De dag dat we ondernemers bedanken voor hun goede werk. En een dag om even terug te blikken op afgelopen jaar. Lees verder

 • Actualiteiten halfuurtje Aanvragen elektrische laadpalen

  17 november − Al in 2019 heeft de VVD een motie ingediend over laadpalen in Maassluis. De toezegging is gedaan dat deze motie meegenomen zal worden in de mobiliteitsvisie die nog dit jaar van start zal gaan. Brengt me direct bij mijn eerste vraag voor de wethouder.... Lees verder

 • VVD: Grote uitdagingen voor Maassluis

  12 november − VVD: Grote uitdagingen voor Maassluis Maassluis staat voor 2 grote uitdagingen, de bezuinigingsoperatie en de Corona-crisis. De VVD is dan ook van mening dat er niet zomaar extra geld uitgegeven kan worden. Blijven bezuinigen is ook geen optie, daardoor verarmen we de stad te veel wegens het uitstellen van noodzakelijke investeringen. Lees verder

 • Lang gekoesterd geluidsscherm langs A20 in Maassluis vordert gestaag!

  © Anette Janssen

  10 november − De VVD Maassluis is heel erg blij dat er is begonnen met het plaatsen van een geluidsscherm langs de A20. Dit is een lang gekoesterde wens van omwonenden. De VVD is voorstander van een geluidscherm langs de gehele A20, niet alleen voor de Dijkpolder, maar ook t.b.v. het Wipperspark, Vertowijk en de Sluispolder. Lees verder

 • Motie ondersteuning sport- en cultuursector tijdens Corona

  03 november − ls gevolg van de coronacrisis de extra noodzakelijke ondersteuning voor de cultuur sector en de sport sector in te zetten op basis van gelijke grondslagen en uitgangspunten zodat op geobjectiveerde argumenten de ondersteuning zonder willekeur kan worden geboden. Lees verder

 • Motie Metropolitane Fietsroute

  28 oktober − Wethouder Voskamp ziet de route via de Westlandseweg, Hoogstraat en Julianalaan het meest zitten, maar een meerderheid van de Maassluise raad wil een route (geel op de kaart) via de Merellaan en het fietspad langs het spoor onderzoeken en zou daar nog wat suggesties aan toe willen voegen. Daarom heeft de VVD Maassluis een motie ingediend om de raad nog tot 15 november de kans te geven om met aanvullende suggesties te komen. De motie roept ook op tot een vergelijk tussen de twee routes, zodat de raad hierover kan stemmen. Lees verder

 • Vandaag is het landelijke reanimatie dag

  16 oktober − Vandaag is het landelijke reanimatie dag. De aanwezigheid van een AED kan in de nabije omgeving in sommige gevallen van levensbelang zijn. Lees verder

 • Artikel 51 vragen omtrent ontsluiting woonwijk De kade.

  29 september − Naar aanleiding van de aanvang van het project “De Kade” heeft de VVD Maassluis in het kader van artikel 51 de volgende vragen: Lees verder

 • Artikel 51 vragen omtrent de voortgang ontsluiting en parkeren sportlaan

  29 september − Naar aanleiding van de geplande bouw van de sportzaal aan de Sportlaan heeft de VVD Maassluis in het kader van artikel 51 de volgende vragen aan het College. Lees verder

 • Open Fractie

  22 september − OPEN FRACTIE VVD MAASSLUIS Maandelijks op de maandagavond gaan onze fractieleden en een afvaardiging van het bestuur graag met u in gesprek. Lees verder

 • Artikel 51 Verkoop zonder vergunning

  07 juli − Naar aanleiding van diverse meldingen in verband met oneigenlijke detailhandel in de Kapelpolder heeft de VVD Maassluis in het kader van artikel 51 de volgende vragen aan het College. Lees verder

 • Fractie en Bestuur op bezoek bij Museum Maassluis

  05 juli − Vanmiddag zijn Sandra Vreugdenhil en Richard van Scherpenzeel namens de Fractie & Bestuur van VVD Maassluis langs geweest om te kijken naar de prachtige collectie. Lees verder

 • Wij hebben onze zorgen geuit over dat BHV-ers boven de 50 jaar momenteel niet meer mogen meedoen

  28 april − De appgroep HartslagNu is een groep waarin o.a. BHV-ers, EHBO-ers, artsen, verpleegkundige inzitten die bij een reanimatie worden opgeroepen en vaak ook als eerste aanwezig zijn om hulp te verlenen. Lees verder

 • Vragen over tijdelijke sluiting Milieustraat

  26 april − In het kader van artikel 51 heeft de VVD Maassluis een aantal vragen aan het College omtrent de (tijdelijke) sluiting van de Milieustraat. Lees verder

 • Westlandse weg opnieuw geasfalteerd!

  24 april − Op 18 februari heeft onze VVD fractie vragen gesteld over het ontzettend slechte wegdek van de wegen in Maassluis. Dit weekend zijn ze begonnen met het opnieuw asfalteren van de Westlandse weg. Nu nog de andere wegen in Maassluis zoals onder andere de laan 1940-1945. Lees verder

 • Oud-wethouder Elly Coenen overleden

  13 april − Wij ontvingen het bericht dat oud-wethouder en raadslid van Maassluis Elly Coenen zaterdag 8 april op 88-jarige leeftijd is overleden. Elly Coenen-Vaessen was in Maassluis Lid van verdienste van de VVD. Lees verder

 • Op pad met Buurtpreventie Maassluis

  16 februari − Vrijdag 7 februari liep de fractie van VVD in Maassluis een ronde mee met Buurtpreventie. De raadsleden werden ontvangen in de Spechtstraat/IJsvogelstraat. Voordat er een ronde (in twee teams) werd gelopen werd eerst bijgepraat. Lees verder

 • Dinsdagavond 7 januari 2020 is Sjef Evers namens VVD geïnstalleerd als wethouder.

  07 januari − Dinsdagavond 7 januari 2020 is Sjef Evers namens VVD geïnstalleerd als wethouder. Sjef Evers was eerder wethouder in de vorige raadsperiode. Na een korte, apart belegde, raadsvergadering werd de nieuwe wethouder gefeliciteerd door de raad, college en andere aanwezigen. Lees verder