VVD Maassluis: Extra inzet op woningbouw in het midden huursegment!

WONEN is een groot probleem, speciaal voor alleenstaande, starters en mensen die uit een relatie komen met een goed inkomen. Voor hen is er geen mogelijkheid om zich in Maassluis te vestigen.

Deze groep lijkt ondergeschikt aan de voorrang die gegeven wordt aan de sociale woonopgave. Landelijk is de norm 30%. In Maassluis hebben wij op dit moment meer dan 40% sociale woningen. Bij een stad in balans horen wat de VVD Maassluis betreft de landelijke richtlijnen. De vraag is of de huidige definitie van sociale woningen wel zo sociaal is? 

Moet je dan minder gaan verdienen om in aanmerking te komen voor een Sociale woning? Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. 15% midden huur staat in het coalitieakkoord, maar wij zien nog te weinig resultaten. 

Daarom dienen wij de volgende motie in: Extra inzet op woningbouw in het midden huursegment.


De mede-indieners zijn Maassluis Belang, CDA, PvdA, Forum voor Maassluis en D66. 


Zie bijlage voor de motie die is ingediend en aangenomen!

Motie: Extra inzet op woningbouw in het midden huursegment