Honk- en softbalvereniging Gophers stopt ermee

Maassluis kent een bloeiend sport- en verenigingsleven. Wij dragen de Maassluise sport een warm hart toe. Maar Maassluis zal het in de toekomst met 1 sportvereniging minder moeten doen. Maandag vernamen we dat de ledenvergadering van de honk- en softbalvereniging Gophers heeft besloten om eind van dit jaar op te houden te bestaan. Dit besluit is genomen omdat er geen bestuur meer kon worden gevormd. Dit is allereerst triest voor de vereniging zelf. Voor de leden die in Maassluis willen honk- en softballen. Voor de stad Maassluis is het jammer en voor de gemeente zeker ook omdat vorig jaar nog maar een nieuw veld is aangelegd en gefinancierd. De wethouder heeft daar nog de eerste worp gegooid. 

Dit rigoureuze besluit staat niet op zichzelf. Veel verenigingen kampen met teruglopende ledenaantallen. En daarnaast en bovenal een vergrijzend en sterk krimpend vrijwilligersbestand. En we willen voorkomen dat er meer sportverenigingen in Maassluis omvallen. 

Voorzitter, daarom hebben we de volgende vragen aan de wethouder:

-        Bent u op de hoogte van het besluit om Gophers op te heffen? Zoja (en daar ga ik van uit) bent u betrokken geweest in het proces en welke rol heeft u daarin kunnen spelen? Gaat het om een voorgenomen besluit of een definitief besluit?

-        Ziet u mogelijkheden om de Gophers te behouden voor Maassluis door bijvoorbeeld bestuurlijke samenwerking of het bestuurlijk onderbrengen van Gophers bij een andere vereniging? En wat kunt u daar zelf in betekenen?

-        Wat betekent dit voor uw visie op lokale of mogelijk ook regionale samenwerking tussen verenigingen op het gebied van besturen, sportkantines en vrijwilligers? Kortom een visie om het sport- en verenigingsleven in Maassluis bloeiend te houden en toekomstbestendig te maken?    

Dank voor beantwoording van de vragen. Het blijft jammer, iedere sportvereniging is ons lief. We hopen dat er alsnog een oplossing voor de vereniging kan worden gevonden. Al dan niet in samenwerking met andere verenigingen. Het is nog te vroeg om te vragen naar mogelijke bestemmingen voor het Gophers veld. Zo ver is het nog niet. We hopen dat het veld ook in de toekomst gebruikt kan worden waarvoor het bedoeld was en dat de Gophers behouden blijft voor Maassluis. 

De wethouder gaf in haar reactie luid en duidelijk aan dat er sprake is van een definitief besluit tot opheffing en dat dat naar verwachting niet meer zal veranderen.

 

Helaas.