VVD Maassluis stelt vragen m.b.t. het hondenbeleid

In 2015 hebben we het hondenbeleid vastgesteld. In 2018 is dat geèˆvalueerd en recent heeft de wethouder nog aangegeven dat in de aangewezen losloopgebieden geen opruimplicht geldt. 

Tijdens de behandeling in 2015 is door meerdere partijen aangegeven dat het wenselijk zou zijn dat in de losloop gebieden er geen opruimplicht is. Dit omdat enerzijds de hondenbezitter niet altijd zicht heeft op zijn hond en anderzijds dat handhaving een te groot beslag zou leggen op de capaciteit van Handhaving en Toezicht. 

Naar mijn weten is er geen wijziging in het hondenbeleid doorgevoerd sinds 2018 en is er dus geen wijziging geweest in het aantal losloopgebieden en de daarbij behorende opruimplicht. 

Om die reden zag ik met verbazing het nieuwe bord bij het Sterrenbos, waar vanaf augustus jl. een opruimplicht van hondenpoep geldt. 

Dit geeft behoorlijke verwarring bij hondenbezitters die graag in de uitloop gebieden hun honden los laten lopen. 

Daarom de volgende vraag: 

1. Kunt u aangeven wanneer het beleid gewijzigd is en kunt u aangeven wanneer de raad dat gewijzigde beleid zou hebben goedgekeurd?. 

Indien er geen gewijzigd beleid is doorgevoerd, kunt u er dan voor zorgdragen dat de borden bij het Sterrenbos worden aangepast , zodat deze een duidend zijn aan het vastgestelde beleid.. 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij met liberale groet