VVD Maassluis stelt vragen m.b.t. overlast rivierkreeften

© Foto: Luc Hoogenstein

In het landelijke nieuws van maandag 4 September is bekend geworden dat exotische dieren en planten zorgen voor miljarden euro’s aan schade. 
De Amerikaanse rivierkreeften graven diepe tunnels in oevers, kades en verorberen in hoog tempo de waterplanten waardoor het water vertroebelt en andere diersoorten verdwijnen.

In Maassluis zijn er met regelmaat sinkholes zichtbaar langs de kades en de VVD Maassluis maakt zich zorgen over de veiligheid van onze kades, waterkeringen en tevens wordt de waterkwaliteit aangetast. 

Door de Europese Commissie zijn op basis van wetenschappelijke rapportages vijf kreeftensoorten geplaatst op de Unielijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. Op dit moment mogen alleen beroepsvissers ‘’het rode gevaar’’ vangen en verder bestaat de aanpak vooral uit overleg en onderzoek. 

Naar aanleiding hiervan heeft de VVD Maassluis de volgende vragen:

1. Op welke locaties in Maassluis is er de afgelopen 5 jaar schade geconstateerd als gevolg van kreeften en is de schade gevaarlijk voor inwoners als gevolg van wateroverlast, gaten in het wegdek en dergelijke? Zoja, is het herstel toereikend of ontstaat er op dezelfde plaatsen nieuwe schades en wat zijn de herstelkosten hiervan geweest?

2. In het vooroverleg voor ‘’Kids aan de Vlieten’’ is er door het hoogheemraadschap medegedeeld dat er blauwalg in onze vlieten is aangetroffen. Volgens het onderzoek van het waterschap Zuiderzee (zie link onderaan) kunnen rivierkreeften een oorzaak zijn van blauwalg. Is dit ook het geval in Maassluis? En kunt u in overleg met het hoogheemraadschap Delfland gaan zodat wij mee kunnen doen met eventuele pilots en/of innovatieve maatregelen om blauwalg en rivierkreeften te voorkomen?

3. Op dit moment mogen alleen beroepsvissers ‘’het rode gevaar’’ vangen en verder bestaat de aanpak vooral uit overleg en onderzoek. Kunt u in overleg treden met het hoogheemraadschap Delfland en/of landelijke overheid zodat iedereen de rivierkreeftenkunnen vangen.