VVD vraagt met succes aandacht voor starters in Maassluis!

De VVD Maassluis heeft met succes aandacht gegeven voor de Maassluise koopwoning markt!

Vorig jaar hebben wij er al voor gezorgd dat de starterslening gemoderniseerd werd zodat Maassluizers die niet in aanmerking kunnen komen voor sociale huur, wel geholpen kunnen worden met een starterslening.

Middels een amendement hebben wij nu, met unanieme steun van de gemeenteraad, ervoor gezorgd dat de starterslening intact blijft en een absolute grens heeft van 40.000 euro, maximaal 20% van de kostengrens van NHG of op basis van het nog beschikbare budget.

Met een steun in de rug, hopen wij de Maassluise starter in onze stad te behouden.