VVD zet verkeersveiligheid weer op de kaart!

Tijdens het debat op dinsdag 28 Maart heeft de VVD Maassluis aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid in de stad! Er is een motie ingediend en aangenomen voor meer oog op de verkeersveiligheid en bevoegdheden van Handhaving & Toezicht. 

Wij zijn blij dat het college nu aan de slag gaat met meer oog op Handhaving van de verkeersveiligheid en dat het grote punt van ergernis, van veel bewoners, weer op de kaart staat!

Overwegende dat:

Er sprake is van ongewenst en onveilig (rij)-gedrag in het algemeen, dat door inwoners wordt aangeven dat er in de woonwijken harder word gereden dan toegestaan en er sprake is van geluidsoverlast van auto’s en motoren. Sommige stoepen als fietspad gebruikt lijken te worden.Verzoekt het college:

De bevoegdheden van handhaving en toezicht uit te breiden en daar waar dat mogelijk is mee te doen met pilots die hier mee te maken hebben. 


Voor de gehele motie zie hieronder bij de bijlagen.