DOE MEE! IN HET BELANG VAN “VVD SENIOREN IN DE SAMENLEVING”


 DOE MEE! IN HET BELANG VAN 

VVD SENIOREN IN DE SAMENLEVING” 


Ons Thematisch Netwerk vraagt aandacht voor politiek belangrijke beleidsvraagstukken en zet zich in om de talenten van senioren binnen en buiten de partij te ontwikkelen. Daarnaast zijn wij een klankbord en podium voor kennis en kunde ten behoeve van de partij, maar nog veel meer een verbindende factor en ontmoetingsplaats. Wij houden contact met de VVD vertegenwoordigers in Europa, de Senatoren, de 2e Kamer en de Provinciale Staten om de belangen van de senioren onder de aandacht te brengen en te houden. 


Senioren beschikken over veel (levens)ervaring en het is van belang dat de samenleving van hun kennis gebruik maakt. De kracht van de VVD zit in toenemende mate in de Thematische Netwerken die gericht zijn op één thema, denk aan wonen, zorg, economie. In het geval van het Thematisch Netwerk Senioren en het Liberaal Vrouwennetwerk kunnen alle maatschappelijke thema’s onderwerp van gesprek zijn. 

Wanneer we kijken naar de cijfers constateren we dat in 2021 al 7 miljoen 50 plussers zijn. In 2021 is al 19,4 % van de bevolking 65 jaar of ouder is (bron : nidi.nl). De verwachting is dat in 2040 38,5% 65 of ouder is. Senioren vormen een kiezersgroep die ertoe doet! 


Als hét VVD-netwerk voor seniorenbelangen streven we er naar om alle VVD-ers in de leeftijdscategorie lid te maken van ons netwerk. Wij nodigen daarom graag U uit zich via MIJN VVD bij ons aan te melden. Wij hanteren geen leeftijdsgrens, dus heeft u belangstelling voor onze activiteiten, meldt u zich gerust aan. Meld u ook aan, wanneer u graag wilt meehelpen maar weet nog niet exact hoe. Wij helpen u daarbij! 


DOE MEE! MELD U VANDAAG NOG AAN! 

INFORMATIE & ACTIVITEITEN; THEMATISCH NETWERK 

VVD SENIOREN IN DE SAMENLEVING” 

Het Thematisch Netwerk Senioren in de Samenleving richt zich op mensen in de derde en vierde levensfase . Zij dragen in grote mate bij aan het maatschappelijk en economisch belang van onze samenleving. Vooral in de derde levensfase werken mensen vaak nog maar wordt al wel nagedacht over de periode na hun pensionering. Verhuizen omdat de kinderen de deur uit zijn gegaan, eerder stoppen met werken, een andere baan enzovoorts. Naast werk komt er ook meer tijd voor vrijetijdsbesteding. Veel senioren zetten zich in voor verenigingen, houden de cultuursector draaiend of gaan reizen. 

Thema’s die vaak bij ons aan bod komen zijn : Wonen – Welzijn – Zorg – Pensioenen – Leefbaarheid – Mobiliteit – Veiligheid. Maar we willen ons niet daartoe beperken. Alles wat de samenleving raakt is voor ons van belang. Wij nodigen experts uit die ons bijpraten op een thema. Wij bieden ook vaak leden de gelegenheid om een actueel thema uit te werken. Dit brengen wij in bij verkiezingen, voor het partijprogramma, of als achtergrondinformatie zodat onze visie ook gehoord wordt daar waar er wat mee kan worden gedaan. 

Het Thematisch Netwerk Senioren in de Samenleving staat in nauw contact met onze politici zowel landelijk, provinciaal en lokaal maar ook Europees. Dit wordt zeer door hen gewaardeerd. Onze leden kunnen ook rechtstreeks met hen in gesprek gaan tijdens onze maandelijkse ‘kopje-koffie’-bijeenkomsten. De inbreng van onze leden die we vaak via dergelijke meetings of via enquêtes ophalen wordt gebruikt om onze Kamerleden te informeren. 


(Uiteraard houden we rekening met eventuele beperkingen ten aanzien van bijeenkomsten. En we kennen een Zomerstop waarin we als bestuur geen activiteiten organiseren) 

Kortom, genoeg redenen om u aan te sluiten bij ons VVD Thematische Netwerk Senioren in de Samenleving en maak ons nog sterker dan dat we nu al zijn. 

Ga naar MIJN VVD en meld u aan. 

Of neem contact met ons op via: tnseniorenindesamenleving@gmail.com