VVD Maassluis teleurgesteld over afbreken lopende coalitie-onderhandelingen!

Op woensdagavond 11 mei jl. zijn de coalitieonderhandelingen tussen CDA,
PvdA, Leefbaar Maessluys en de VVD Maassluis afgebroken, terwijl de 4
partijen op de inhoud elkaar al grotendeels hadden gevonden. Deze 4 partijen
zouden gezamenlijk met 15 (van de 23) zetels op een breed draagvlak in de
Maassluise gemeenteraad kunnen rekenen. 

De VVD Maassluis betreurt het zeer dat het CDA en de PvdA de stekker uit de
vergevorderde coalitieonderhandelingen hebben getrokken. De afgelopen 5
weken is er zeer constructief en in goede sfeer samengewerkt om tot een
coalitieakkoord te komen. We hebben in de gesprekken, zoals gebruikelijk in
coalitieonderhandelingen, de diverse belangrijke punten van alle partijen
besproken, gewogen en vervolgens gezamenlijk al dan niet overgenomen. In de
10 intensieve gesprekken die we gevoerd hebben is alleen na het debat over
de verlenging van de ligplaats van 'de vluchtelingenboot' enige onrust
ontstaan bij de PvdA en het CDA. Dit geschilpunt was echter reeds in een
vroeg stadium be- en uitgesproken. De VVD Maassluis is op dat punt van
mening dat Leefbaar Maessluys in dat Raadsdebat 'slechts' haar standpunt uit
haar verkiezingsprogramma heeft gevolgd en om die reden tegen verlenging
heeft gestemd. Voor de VVD Maassluis is dit geen reden om het vertrouwen in
Leefbaar Maessluys op te zeggen. Verwoording van hun standpunt, zoals in het
verkiezingsprogramma beschreven, is hun goed recht. Het standpunt op dit
onderwerp was overigens reeds duidelijk voordat de gesprekken met de 4
partijen waren gestart. 

Dat nu na 10 intensieve maar constructieve gesprekken alsnog de vlam in de
pan vloog is wat de VVD betreft zeer teleurstellend, maar ook
onbegrijpelijk. De 4 partijen waren inhoudelijk vrijwel akkoord, maar bij
het uitwisselen van elkaars wethouderskandidaten (iedere partij 1) werd
alsnog vlak voor de eindstreep door CDA en de PvdA het vertrouwen in
Leefbaar Maessluys opgezegd met als argumentatie het profiel van de
wethouderskandidaat van Leefbaar Maessluys. 

Deze gang van zaken staat wat ons betreft haaks op de ongeschreven regel in
de Maassluisse politiek. Iedere partij afzonderlijk gaat uiteraard over de
inhoud van het coalitieakkoord, maar niet over elkaars wethouderskandidaten.
Dit is al lange tijd aan de partij zelf die de kandidaat aandraagt. Het is
daarbij volstrekt logisch dat ieders wethouderskandidaat een profiel met
zich meedraagt dat overeenkomt met het profiel van de partij.

Wat de VVD betreft is hiermee een ongeschreven regel gebroken en dat past
niet bij de al lange tijd eensgezinde en constructieve Maassluise
gemeenteraad.

Onze dank gaat uit naar informateur Marco Oosterwijk en griffier René van
der Hoek voor hun professionele, onafhankelijke en constructieve begeleiding
en ondersteuning in de afgelopen weken. Aan hen heeft het zeker niet
gelegen.  

De VVD zal nooit weglopen voor het nemen van bestuursverantwoordelijkheid.
Wij zullen in het belang van onze mooie stad Maassluis verdere verkenningen
en gesprekken ingaan, helaas zonder Leefbaar Maessluys en daarmee zonder het
door ons zo gewenste brede draagvlak in de gemeenteraad. Leefbaar Maessluys
heeft als nieuwe partij bij ons een gedegen en constructieve indruk
achtergelaten. Wij kijken uit naar hun constructieve inbreng in de
gemeenteraad.