Artikel 51 vragen omtrent de voortgang ontsluiting en parkeren sportlaan

Naar aanleiding van de geplande bouw van de sportzaal aan de Sportlaan heeft de VVD Maassluis in het kader van artikel 51 de volgende vragen aan het College.