Artikel 51 vragen omtrent ontsluiting woonwijk De kade.

Naar aanleiding van de aanvang van het project “De Kade” heeft de VVD Maassluis in het kader van artikel 51 de volgende vragen: