Op pad met Buurtpreventie Maassluis

Vrijdag 7 februari liep de fractie van VVD in Maassluis een ronde mee met Buurtpreventie. De raadsleden werden ontvangen in de Spechtstraat/IJsvogelstraat. Voordat er een ronde (in twee teams) werd gelopen werd eerst bijgepraat.

Vrijdag 7 februari liep de fractie van VVD in Maassluis een ronde mee met Buurtpreventie. De raadsleden werden ontvangen in de Spechtstraat/IJsvogelstraat. Voordat er een ronde (in twee teams) werd gelopen werd eerst bijgepraat. 

Over buurtpreventie
Buurtpreventie is inmiddels al bijna 6 jaar actief in Maassluis. De bezetting en activiteit kan per wijk verschillen, maar inmiddels wordt er in 7 wijken actief gelopen. Het aantal lopers schommelt de afgelopen jaren tussen ongeveer 50 tot 90 lopers, die alle een aantal keren per maand lopen.

Recent zijn er 2 nieuwe teams opgericht: Balkon en Oranjebuurt, waar buurtpreventie erg blij mee is. Op dit moment lopen er ongeveer 90 mensen. Dit komt neer op iedere avond gemiddeld 2-3 koppels, dus 4 tot 6 mensen die een rondje lopen door de wijk. Dit is aanvullend op de rondes van handhaving en politie. 

Nieuwe teams en nieuwe mensen
Sinds de veiligheidsdag (23 november 2019) zijn er veel nieuwe mensen bij gekomen. De toegenomen belangstelling heeft waarschijnlijk ook te maken met de twee kleine inbraakgolven in Maassluis in 2019. Alle nieuwe vrijwilligers lopen eerst en paar rondes mee, en volgen daarna een korte cursus. Ook wordt er een VOG aangevraagd.

Lopen in 2 wijken
Er werd een ronde in de Burgemeesterswijk/Molenwijk gelopen, en een andere ronde in de Vogelbuurt en Westlandseweg. Besproken onderwerpen waren onder andere de vrijwilligers, jongeren op straat en de verlichting.

Aanbevelingen
Buurtpreventen merkten tijdens ronde op dat in sommige wijken inbrekers zich beter kunnen verstoppen (en vluchten) dan in ander wijken. Is het mogelijk - in overleg met bewoners - te kijken of hier gepaste maatregelen genomen kunnen worden, bijvoorbeeld door vluchtwegen af te sluiten of stegen onder aantrekkelijk te maken als vluchtweg? Ook werd gesproken over verlichting, en het idee om een lampenactie voor steegjes (als vijf jaar geleden al eens opgezet) opnieuw op te pakken. Tijdens de ronde werd ook gewezen op plekken waar jongeren zich regelmatig ophouden.

Ogen en oren in de wijk
VVD Maassluis is blij om te zien dat er zoveel mensen zich betrokken voelen bij veiligheid in de wijk via Buurtpreventie. Uit alle teams samen komen veel meldingen aan de gemeente, het zijn de extra ogen en oren van de gemeente. Niet alleen op gebied van inbraakpreventie, maar ook van alledaagse veiligheid als verlichting, zwerfvuil of losse tegels. Het is dan ook een initiatief dat zeker de steun vanuit de gemeente verdient.